Kurumsal Değerlerin Belirlenmesi ve Tutundurulması

  • Kurumunuzun değerleri var mı?
  • Bu değerler şirket stratejileri ile ne kadar uyumlu?
  • Değerler çalışanlarca ve yöneticilerce sahipleniliyor mu?
  • Bir çalışanınıza değerlerinizi sorsanız sıralayabilir mi?
  • Birim yöneticileri ekiplerine kurum değerleri konusunda rol model oluyor mu?
  • Değerleriniz duvarlarda görünen sözler mi yoksa her çalışanın iş yapış biçimine yansıtılıyor mu?
  • Değerlere uygun çalışmalar nasıl takdir ediliyor?

TBS VALUE metodu ile

  • Kurum stratejilerinize ve kurumunuzun genlerine uygun değerlerinizi belirlemenize danışmanlık yapıyoruz
  • Kurumunuzun değer sistematiğinin analizini yapıyoruz.
  • Değerlerinizin kurum içinde tutundurulmasına ve takdir edilmesine yardımcı oluyoruz

Bu danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin info@tbsakademi.com