Stratejik Yönetim

CEO araştırmalarına göre dünyadaki CEO'ların büyük kımsı, zamanlarının büyük kısmını stratejiye ayırdıklarını belirtiyorlar. Çünkü, bir strateji etrafında hizalanmamış ekiplerden oluşan organizasyonlar, genelde operasyonel işlere odaklanarak faaliyet gösterirler ve bu nedenle de rekabeti ve fırsatları yönetemezler. Bir stratejisi olsa bile, yapılan işlerin bu stratejiye hizmet edip etmediğinden emin olmayan firmaların hedeflerine ulaşması ve sürdürülebilirliği riske girmiş olur.

TBS olarak organizasyonların kısa ve uzun vadeli iş stratejilerinin belirlenmesine, bu stratejilerin hayata geçmesi için kısa ve uzun vadeli yol haritalarının oluşturulmasına, gelecek yönetimi ve fırsatların hayata geçirilmesi için pro aktif aksiyonların belirlenmesine yardımcı oluyoruz.

Stratejik Yönetim Hizmetlerimiz:

Stratejik Yönetim Eğitimleri


Bu danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin info@tbsakademi.com