Öğrenme Gelişim Yaklaşımımız

İstek eşit değildir ihtiyaç!

Gerek bireyler gerek organizasyonlar çoğu kez, iş sorunlarının bir çoğunu eğitimle çözmeye niyetlenirler. Müşterilerimizden gelen her eğitim isteğini onların gerçek ihtiyacı olarak görmeyiz.

İhtiyaçları anlamak için yöneticilerle, çalışanlarla, müşterilerle görüşmeler, atölye çalışmaları, gözlemler, saha çalışmaları gibi birçok analiz metodunu bir arada kullanıyoruz. Ardından, nelerin eğitimle karşılanabileceğini nelerin eğitim dışı sistemsel iyileştirmeler gerektiğini ortaya koymaktayız. Eğitim dışı gelişim alanları, kuruma bir organizasyonel gelişimi fırsatı verirken, eğitimle geliştirilebilecek konular için tasarladığımız eğitimler de tamamen ihtiyaç odaklı olmaktadır.

Modele Dayalı Eğitim Programları

Bir çok eğitim programının temel sorunu , o konuyla ilgili temel eğitim başlıklarından oluşmasıdır. Oysa bir konuda uzmanlık geliştirmek için birbirinden kopuk eğitimlere katılmak çoğu kez yeterli olmamaktadır. Bu nedenle gerek bireylere gerek kurumlara yönelik hazırladığımız programlarda, program içindeki eğitimlerin birleşiminden entegre bir takım bilgi beceri ve tutum setinin kazandırılmasına önem veririz.

Öğrenme Metotlarında Çeşitlilik

Herkes aynı şekilde öğrenmez. Hatta her bilgi ve beceri de aynı şekilde geliştirilemez. Bu anlamda programlarımızda katılımcı merkezli ve çeşitlilik içeren farklı öğrenme metodları kullanıyoruz.

Kurumun İş Yapış Biçimini Tasarlamak

Eğer ki bir eğitim ihtiyacı, bireyden çok organizasyonun bir gelişim konusuyla ilgiliyse, katalog eğitimleri ya da jenerik eğitimler dediğimiz genel eğitimler organizasyonel gelişim sağlamayacaktır. Sadece bireyin gelişimine katkı sağlanmış olacaktır.

Kurumsal gelişim eğitimlerinde, kurumların iş yapış modelini , işi yapma ipuçlarını , istediği çalışma kültürünü oluşturup, tamamen kurumun kendine özel içeriğini tasarlayıp geliştiriyoruz. Böylece, çalışan, eğitimden çıkıp işe döndüğünde tamamen kendi işiyle ilgili bilgi ve becerileri kullanabilmektedir.

Öğrenme & Gelişim Sorumluluğunu Paylaşmak

Genelde öğrenme gelişim sorumluluğu insan kaynakları , eğitim departmanı, kurumsal akademi ya da eğitmende kalmaktadır. Eğitime katılan katılımcının ve onun yöneticilerinin öğrenmedeki sorumluluklarını net olarak tanımlıyor ve eğitim programlarımızı buna göre tasarlıyoruz.

Ölçmediğini Yönetemezsin

Öğrenme gelişim programlarının etkisinin ölçümü ve değerlendirilmesi en zorlu konulardan biridir. Ölçme değerlendirme, ihtiyaç analizinden sonra ortaya koyulan öğrenme hedefleri aşamasında başlar. Bu nedenle programların başında bir takım öğrenme hedeflerimizi koyup programı buna göre tasarlayıp sonunda da buna göre ölçüyoruz.

Sizin için ne yapabiliriz? info@tbsakademi.com