Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İK EĞİTİMLERİ

EĞİTİM SÜRESİ

2 gün

Günümüzde İK giderek daha fazla iş stratejisine hizalanma, işin ticari tarafına doğrudan etkide bulunma, dış dünyadaki gelişmeler ve rekabet zorluklarını insan boyutunda stratejik plana dökme gibi önemli bir sorumluluğu üstlenmektedir.

Bu nedenle İK profesyonellerinin, insan kaynaklarını kendi içinde kapalı bir fonksiyon olarak, bir dizi taktik işler, operasyonel görevler ve bazı İK projelerinin ötesinde görmesi gerekmektedir. 

Bu eğitimde her seviyeden İK profesyonelinin kurumun iş stratejisini anlamaları, buna göre de İK stratejileri geliştirmeleri için bir yol haritası, metod ve beceri setleri içermektedir.

 

Bu eğitimi alan kurumlar TKBB, Doğan Holding

Hedef Kitle

Her seviyeden İnsan Kaynakları profesyonelleri ve  İK'yı anlamak isteyen orta ve üst düzey yöneticiler.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı insan kaynaklarının iş stratejilerini anlamaları, buna uygun olarak kendi İK stratejilerini ve yol haritalarını çıkartmalarını sağlamaktadır.  

Eğitimde  modern İK yaklaşımı, CEO'ların İK'dan beklentileri, İK'nin kendi stratejik planını oluşturması, buradan yola çıkarak  işe alım, performans yönetimi, eğitim, kariyer, yetenek yönetimi, kurum kültürü, değerler, yetkinlikler gibi bir çok alanda kendi insan kaynakları sistemlerini stratejik olarak yeniden ele alabilmeleri amaçlanmaktadır.

Amaç:
Bu eğitimde katılımcıların;

 • Şirket stratejilerine ve stratejik planlarına dair bir kavrayışa hakim olmaları
 • Stratejik Hizalanma (Alignement) kavramının öneminin farkında olmaları
 • İnsan kaynakları olarak şirket stratejilerine göre stratejik yol haritası çıkarabilmeleri
 • Şirketin paydaşlarının “Paydaş İhtiyaç analizlerini” yapabilmeleri ve temel hipotezleri oluşturabilmeleri,
 • Farklı strateji araçlarını kullanabilmeleri
 • Stratejik bakış açılarını geliştirmeleri ve bu bakış açısıyla İnsan kaynakları aksiyonları belirleyebilmeleri
 • İnsan Kaynakları profesyoneli olmak için gereken yetkinlikleri tanımaları ve geliştirmeleri için farkındalık sağlamaları
 • İnsan kaynakları profesyoneli olarak danışman ve yansıtıcı (Reflective) rollerini geliştirmeleri 

hedeflenmiştir.

Eğitim Ne Fark Sağlayacak?:
Bu becerileri geliştiren İK profesyonelleri, rutin operasyonel görevlerinin yanı sıra şirkete değer katan, uzun vadeli iş hedeflerine öngörüyle bakabilen ve buna uygun proaktif aksiyon ve projeler geliştiren bir misyon üstlenebileceklerdir.
Böylelikle İK ekibi, şirket üst düzey yöneticilerinin zorluklarına yönelik proaktif projeler geliştirirken, gelecegin iş planlarına uygun İK yapısını bugünden oluşturarak şirkete değer katan bir İK sistemi kurabileceklerdir. Bu yolla, operasyonel İnsan Kaynakları yapısından stratejik iş ortağı yapısına geçmeleri mümkün olacaktır.


Katılım Koşulları

Katılım koşulu bulunmamaktadır

İK'nın Değişen Rolü

 • İK Yetkinlikleri Nelerdir?
 • Stratejik Düşünme ve Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
 • İK Nasıl Değer Katar
 • Paydaş Beklentileri Nelerdir?
 • İK'nın Danışman Şapkası ve Stratejik İş Ortağı Olmak
 • İK'cılar İçin Temel Danışmanlık Becerileri
 • Soru sormak dinlemek- Gelen İsteklerin Altındaki İhtiyacı Anlamak
 • Proaktivite
 • Dışarıdan İçeri İK (HR from outside in)

Stratejik Entegre Yetenek Yönetimi Sistemleri

 • Yetenek yönetimi kavramı
 • Yetenek Stratejimizi Belirlemek
 • Yetkinlik, Yetenek, Kişilik ve Davranış kavramlarının kullanımı ve çıktılar
 •  Entegre insan kaynakları yönetimi ve büyük resimde İnsan Kaynakları
 • İşveren markası, İş Alım ve İşe Uyum
 • Performans Yönetim Sistemleri
 • Kariyer Planlama ve Yönetimi
 • Öğrenme ve Gelişim
 •  Organizasyonel Gelişim kavramı

Erkan Dündar
Danışman

Başvuru & Kayıt


Eğitimler hakkında sık sorulan sorulara da göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR