İK’Cılar İçin Şirketlerde Değişim Yönetimi İK EĞİTİMLERİ

EĞİTİM SÜRESİ

50 Saat

Hedef Kitle

Her sektörden yöneticiler, insan kaynakları yöneticileri, eğitim ve gelişim uzmanları, organizasyonel gelişim uzmanları

Eğitimin Amacı

Şirketlerin en büyük problemlerinden biri yeni bir süreç ya da sisteme geçişte, farklı şirket ya da departmanların birleşmesinde, yeni bir kültür ya da kurumsal değerin şirket içinde tutundurulmasında yaşanan zorluklardır. İnsanların yeni alışkanlıklar , yen süreçler ya da değerler karşısında sergiledikleri “Direnç” çok kısa sürede olumsuz ve başarısız ticari sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle değişimi planlı olarak yönetmek, tüm çalışanları değişimin birer gönüllüsü haline getirmek ideal bir değişim yönetimi bakış açısı gerektirir.

Katılım Koşulları


Bu eğitimde katılımcıların:

 • Orgütsel İklim ve kültüre dair bir kavrayış geliştirmeleri
 • Farklı değişim süreçlerini tanımlayabilmeleri
 • Değişimin olası etkilerini ve etkilenenleri öngörebilmeleri
 • Değişimin önündeki engelleri tanımlayabilmeleri
 • Değişim sırasındaki evreleri öngörerek bunlara uygun aksiyonlar geliştirmeleri
 • Değişim sırasında liderler ve çalışanları değişime adapta edebilmeleri
 • Farklı değişim yönetimi araçlarını kullanabilmeleri
 • Değişimin önündeki dirençlere hazırlık yapabilmeleri
 • İK'nın değişimdeki rolünü benimseyebilmeleri
 • Değişime liderlik edebilmeleri
 • Değişim dönemlerindeki değişim hedeflerini koyabilmeleri
 • Değişim aşamasında kullanılabilecekleri doğru İK Araçlarını belirlemeleri
 • Değişim yol haritası çıkartabilmeleri ve değşim için iletişim planı uygulayabilmeleri

hedeflenmektedir.

Eğitim Ne Fark Sağlayacak?:

Değişim dönemlerinde, liderler ya da insan kaynakları olarak, değişim sonrasında gelecek tepkiler , dirençler ve zorlukları önceden görmek, sadece sistem ya da süreçleri değiştirmenin yanı sıra insanları da değiştirmek için bir plana sahip olmak mümkün olacaktır.

Erkan Dündar
Danışman

Başvuru & Kayıt


Eğitimler hakkında sık sorulan sorulara da göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR