Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İK EĞİTİMLERİ

EĞİTİM SÜRESİ

14 Saat

Hedef Kitle

Bu eğitime insan kaynakları ve de İK kararları alan yöneticiler katılabilir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, kurumların iş stratejilerine uygun insan kaynakları yol haritası çıkartabilme bakış açısı ve yapılan İK uygulamlarının stratejik uzun vadeli etkilerini öngörebilme becerisi kazandırmak ve insan kaynaklarının stratejik iş ortaklığı yaklaşımını sergileyecek vizyonu kazandırmaktır.


Katılım Koşulları

Bu eğitime insan kaynakları , personel özlük işleri çalışanları, yöneticiler ve İK projelerinde yer alması planlanan kişiler katılabilir

Amaç:
Bu eğitimde katılımcıların;

  • Şirket stratejilerine ve stratejik planlarına dair bir kavrayışa hakim olmaları
  • Stratejik Hizalanma (Alignement) kavramının öneminin farkında olmaları
  • İnsan kaynakları olarak şirket stratejilerine göre stratejik yol haritası çıkarabilmeleri
  • Şirketin paydaşlarının “Paydaş İhtiyaç analizlerini” yapabilmeleri ve temel hipotezleri oluşturabilmeleri,
  • Farklı strateji araçlarını kullanabilmeleri
  • Stratejik bakış açılarını geliştirmeleri ve bu bakış açısıyla İnsan kaynakları aksiyonları belirleyebilmeleri
  • İnsan Kaynakları profesyoneli olmak için gereken yetkinlikleri tanımaları ve geliştirmeleri için farkındalık sağlamaları
  • İnsan kaynakları profesyoneli olarak danışman ve yansıtıcı (Reflective) rollerini geliştirmeleri 

hedeflenmiştir.

Eğitim Ne Fark Sağlayacak?:
Bu becerileri geliştiren İK profesyonelleri, rutin operasyonel görevlerinin yanı sıra şirkete değer katan, uzun vadeli iş hedeflerine öngörüyle bakabilen ve buna uygun proaktif aksiyon ve projeler geliştiren bir misyon üstlenebileceklerdir.
Böylelikle İK ekibi, şirket üst düzey yöneticilerinin zorluklarına yönelik proaktif projeler geliştirirken, gelecegin iş planlarına uygun İK yapısını bugünden oluşturarak şirkete değer katan bir İK sistemi kurabileceklerdir. Bu yolla, operasyonel İnsan Kaynakları yapısından stratejik iş ortağı yapısına geçmeleri mümkün olacaktır.

Erkan Dündar
Danışman

Başvuru & Kayıt


Eğitimler hakkında sık sorulan sorulara da göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR