Seçme ve Yerleştirme Yöntemleri İK EĞİTİMLERİ

EĞİTİM SÜRESİ

7 saat

Hedef Kitle

Her sektörden yöneticiler, insan kaynakları yöneticileri, İK uzmanları, işe alım uzmanları

Eğitimin Amacı

iş gücü planlamasına bağlı olarak işin gerektirdiği yetkinliklere sahip, gelişmeye açık çalışanların istihdamını ve devamlılığını sağlayacak işe alma yöntemlerini ve sistematiğini kavrayarak; bu süreçte yer alan işe alım kaynakları, işveren markasının seçme yerleştirmedeki önemi ve oryantasyon konularında da gerekli donanımın sağlanmasıdır.

Katılım Koşulları


Bu eğitimde katılımcıların:
•    İşe alım süreci aşamalarını tanımlayabilmeleri
•    İşcücü ve bütçe planlama kapsamındaki ve dışındaki kadro ihtiyaçlarını değerlendirebilmeleri
•    Kadro ihtiyacını karşılayacak İşe alım Kaynaklarını kullanabilmeleri
•    İşveren markasının işe alım sürecine katkısını konusunda farkındalık geliştirmeleri
•    Adayların seçimi ve mülakat sürecini etkin uygulayabilmeleri
•    Mülakat sonrası uygulanacak değerlendirme süreçleri konusunda gelişmeleri
•    Referans Araştırması,İş Teklifi verme, Tüm adaylara süreçle ilgili geri bildirim verme konularında yetkinlik kazanabilmeleri
•    İş başladıktan sonraki hazırlıklar ve oryantasyon süreci konusunda geliştirilmeleri
hedeflenmektedir.

Erkan Dündar
Danışman

Başvuru & Kayıt


Eğitimler hakkında sık sorulan sorulara da göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR