İK'cılar İçin Finans İK EĞİTİMLERİ

EĞİTİM SÜRESİ

14 saat

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları Profesyonelleri

Eğitimin Amacı

Eğitimde, İnsan Kaynakları profesyonelinin şirketinin stratejik hedeflerini belirleme ve uygulamada aktif görev alabilmesi için, finansal tabloları ve rekabet unsurunu oluşturan şirket dinamiklerini yorumlayabilmesi yönünde yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.

Katılım Koşulları


İçerik:
1. GÜN

Strateji kavramı ve finans sektörünün 2000-2020 rakamsal gelişimi.

Strateji kavramının uygulaması.

Türkiye finans piyasasının bilanço ve personel gelişimi hakkında rakamsal veriler.

İK’cının Bilanço ve Gelir Tablosu’na bakışı.

Kaynak Yönetimi’nde İK’cının rolü.

Varlık Yönetimi’nde İK’cının rolü.

Gider Yönetimi’nde İK’cının rolü.

Satış ve rekabet açısından İK’cının rolü.

Karlılık ve verimlilik açısından İK’cının rolü.

Yönetim Muhasebesi ve vergi yönetimi ile ilgili uygulamalar.

2.GÜN

Bilanço ve Gelir Tablosu analizi örnek uygulamaları (karşılaştırmalı şirket bilançoları).

Sektör ve rekabet analizi.

Toptan ve perakende gıda sektörünün incelenmesi.

Katılımcıların kendi sektörleri açısından değerlendirmeleri.

Bilanço ve Gelir Tablosu’nu kullanarak bütçe hazırlanması ve risk unsurlarının analizi.

Katılımcıların kendi şirketleri hedef bütçe ve gerçekleşmesi üzerinde değerlendirme çalışmaları.

Şirket Strateji Karnesi ve finansal verilerin birarada değerlendirilmesi.

Yenal KOÇAK
Danışman

Başvuru & Kayıt


Eğitimler hakkında sık sorulan sorulara da göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR