Programlar ve Sertifikalı Eğitimler

İş hayatında gelişim için kısa süreli eğitimler kadar, daha uzun süreli uzmanlık programları ve Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri ile ortak düzenlenen uzmanlık programları da çok önemli bir yer tutmaktadır.

TBS olarak Üniversitelerimiz ile işbirliği yaparak, üniversitenin akademik modellerini, çeşitli meslek gruplarının ihtiyaçlarına göre sertifika programları olarak tasarlamaktadır. Bu programlar akademik donanım ve birikim ile iş hayatının gerektirdiği somut becerileri bir araya getirmekte ve sizlerin kariyer gelişim fırsatınıza çevirmektedir.

Bazı programlarda ise TBS'nin kendi katılım belgesi verdiği programlar olarak sizlere sunulmaktadır. Aşağıda, Üniversite Sertifikasyonları ve TBS programlarını görebilirsiniz.