Kullanıcı Sözleşmesi

1. Amaç
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Yeşimtaş Ter. Yat. Ve Cih. İnş. Eğitim Dan. San. Ve Tic. Ltd Şti. (TBS Akademi OLARAK ANILACAKTIR) tarafından, www.tbsakademi.com (com.tr) web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

2. Taraflar
TBS ve Yad Eğitim Danışmanlık Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Yeşimtaş Ter. Yat. Ve Cih. İnş. Eğitim Dan. San. Ve Tic. Ltd Şti. ile Site'ye üye olan ya da siteyi ziyaret eden Kullanıcı'nın Site'ye siteyi kullanması amacıyla ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

3.Tanımlar
TBS Akademi  ve Yad Eğitim Danışmanlık: 
 Yeşimtaş Ter. Yat. Ve Cih. İnş. Eğitim Dan. San. Ve Tic. Ltd Şti’e ait tüm web siteleri.
Site: www.tbsakademi.com (Com.tr) isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
Eğitim: Program yapısında olmayan, tek bir konuda verilen en fazla 2-3 gün süren eğitimlerdir.
Eğitim Programı: Birden çok farklı eğitim konusundan oluşan, uzun süreli paket eğitim programlarıdır.
Sertifikasyonlar:TBS Akademi ve herhangi bir alanda sertifikalandırma yetkisine sahip Türk ya da yabancı üniversite , meslek örgütü gibi kuruluşlar ile gerçekleştirilen eğitim programlarıdır.
Açık Eğitim: Site’de duyurulan ve genel katılıma açık sınıf içi ya da internet üzerinden sunulan eğitimler ,Eğitim programları ve Sertikasyonlardır.
Kurumsal Eğitim: Site’de yer alan eğitim başlıklarının, herhangi bir tüzel kuruluşun çalışanlarına özel verildiği eğitimler ya da eğitim programlarıdır.
Eğitmen:TBS'nin sattığı eğitimleri veren uzman kişilerdir.
Katılımcı: Eğitimlere , eğitim programlarına ve sertifikasyonlara kayıt yaptırmak isteyen, kayıt yaptıran ya da katılım gösteren kişilerdir.

4. TBS Akademi ve Yad Eğitim Danışmanlık Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): 
TBS Akademi tarafından, Site içerisinde ortaya konulan eğitim ve danışmanlık hizmetleridir. Kullanıcı'ların farklı eğitim ve danışmanlıklardan yararlanmaları için TBS Akademi  bu hizmet ve ürünleri , gelecek talebe göre değiştirebilir, farklı içerikler ile geliştirebilir, farklı eğitmenlerce verilmesini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. TBS Akademi tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu sayfadan ve/veya email gönderimi ile Kullanıcı'lara duyurulur.

TBS işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

5. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
TBS, sınıf içi ya da internet üzerinden Açık Eğitim’ler, Eğitim Programları ve danışmanlık hizmetlerinin tanıtımını ve satışını gerçekleştirir. Bu hizmetlerin verilmesi sırasında kullanıcı aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

 • TBS, açabileceği eğitim ve eğitim programlarının içeriğini, eğitmenlerini ve tarihini yayınlayarak telefon, e-posta da kayıt formu üzerinden eğitimlere kayıt alır.

 • TBS, eğitimlere yeterli başvuru ya da kayıt alınamadığı durumlarda eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, ödeme yapmış olan kullanıcı ya da katılımcılara, ödemiş oldukları ücret, eğitimin iptal edildiğinin duyurulmasından itibaren en fazla 10 iş günü içinde iade edilir.

 • Açık Eğitim’lere ve Açık Eğitim Programlarına katılmak isteyen katılımcıların, eğitim tarihinden en geç 1 hafta önce eğitim bedelini, Site’de belirtilen ödeme yöntemleri ile ödemeleri gerekmektedir. Ödemelerini yapmayan katılımcıların eğitime katılması mümkün olmamaktadır.

 • Eğitimlerin ve Eğitim Programları’nın ücretleri , eğitim konusuna, aynı eğitimin farklı tarihlerde verilmesine, eğitimleri veren eğitmenlerin kim olduğuna göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcı kendisinin katıldığı eğitimin farklı tarihlerde farklı fiyat ya da içeriklerde yeniden düzenlenebileceğini kabul eder.

 • Eğitimlerin tamamlanması sonucunda TBS Akademi katılım belgesi verilir.

 • TBS, site üzerinden tanıttığı eğitimlere katılabilecek en fazla katılımcı sayısını yani sınıf kapasitesini belirleme hakkına sahiptir. Sınıf kapasitesi ilgili eğitim ya da eğitim programının tanıtım sayfasında yer almaktadır.

 • TBS, Site üzerinden duyurduğu eğitimlerde, eğitimlerin daha verimli geçmesi için ya da mücbir sebeplerde eğitmen değişikliğine gidebilir.

 • TBS üzerinde tanıtımı yapılan eğitimlerin içerikleri, kullanıcıya genel eğitim akışı hakkında fikir verme amacı taşımaktadır. Eğitmen’ler sınıfta ders sırasında verimli bir öğrenme ortamı yaratmak amacıyla, katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarına bağlı olarak içeriğe eklemeler yapabilir ya da katılımcıların zaten çok bildiği konular varsa bu konuları daha hızlı geçebilir. Bu nedenle Kullanıcı ve katılımcılar Site’de duyurulan içeriklerde değişiklikler yapılabileceğini kabul ederler.

 • TBS sitesinde, farklı eğitimlerin tanıtımının yapılması, kullanıcılar tarafından gelen her talepte bu eğitimlere kayıt alınacağı anlamına gelmez. Eğitim tanıtımları hem gerçek hem de tüzel kişilere , TBS Akademi hizmetlerinin ve eğitim içeriklerinin tanıtımını amaçlamaktadır. TBS Akademi sadece , açılacağını net bir tarih belirterek ilan ettiği eğitimleri, yeterli başvuru olması durumunda açmayı taahhüt eder.

 • Kullanıcılar, başvurmak ya da kayıt vermek istedikleri eğitimlere dair ayrıntılı bilgi alma hakkına sahiptir. İletişim Formu’nu doldurarak ya da e-posta yoluyla , kaydolmak istedikleri eğitim hakkında ayrıntılı bilgi alabileceklerdir.

 • Katılımcılar, kendi eğitim ihtiyaçlarını ve seviyelerini kendilerini belirlerler. Doğru eğitime başvurmak katılımcının ve kullanıcının kendi sorumluluğudur.

 • TBS Akademi, Açık Eğitimler, açık Eğitim Programları ve yine genel katılıma açık Sertifikasyon’larda katılımcıların benzer bilgi ve deneyim seviyesinde olmasına dikkat eder fakat bu konuda garanti vermez. Eğitim satın alan bir kullanıcı ya da katılımcı, eğitime katıldığında kendisinden daha uzman ve deneyimli ya da daha deneyimsiz farklı bilgi beceri seviyesinde katılımcıların da aynı sınıfta ders alabileceğini bilir ve kabul eder.

 • TBS Akademi, eğitmenlerin seçiminde uzmanlık, akademik birikim, iş deneyimi gibi kriterlere dikkat eder. Eğitmenlerin sınıf içinde ya da dışında, katılımcılarla olan iletişiminde yaşanabilecek olumsuz durumlarda , sorumlu kişi söz konusu eğitmendir. Yine de böyle durumlarda, katılımcıların TBS Akademi yetkililerine bu tür olayları en kısa zamanda iletmesi durumunda TBS Akademi problemin tekrarını engelleyecek önlemler alır.

 • Kullanıcı ya da Katılımcı’lar, her eğitimin ya da eğitim programının sonunda sınav ya da test yapılmayacağını bilir. Eğer eğitim sonucunda, katılımcının öğrenme düzeyi ya da başarısı ölçülecekse, bu konu o eğitimin, programın ya da sertifikasyonun tanıtım sayfasında belirtilmektedir.

 • Eğitim, Eğitim Programı ya da Sertifikasyon programlarının tanıtım sayfasında yer alan eğitim sürelerine molalar, teneffüsler, yemek araları dahildir.

 • Eğitmen , standart olarak belirlenen sürede eğitimi tamamlamak zorundadır. Eğitimlerin gidişatına ve katılımcıların sorularına ve meraklarına göre eğitim süresi uzayıp kısalabilir. Fakat bu sarkma ya da erken bitme durumları, o an sınıfta olan katılımcıların toplu kanaatiyle olur ve bu değişken süre yarım saati aşamaz.

 • Eğitmen , standart olarak belirlenen sürede eğitimi tamamlamak zorundadır.

 • TBS Akademi katılımcıların eğitimlerden ve eğitmenlerden memnuniyet düzeyini sürekli olarak ölçer ve eğitim ve eğitmen kalitesini sürekli olarak yüksek tutmak için çaba sarf eder. Bu kalite standartlarını koruma sürecinde, TBS Akademi katılımcılardan aldığı Eğitim Değerlendirme Anketi dışında , katılımcılarla daha detaylı görüşler almak üzere e-posta ve telefon aramalarıyla görüş alabilir, iyileştirme önerilerini isteyebilir.

 • Site kullanıcıları, siteyi ziyaret ederek, eğitimlere katılarak ya da siteye üye olarak, kendi belirttikleri e-posta adreslerine veya adreslerine, TBS Akademi ve Yad Eğitim’in kampanya, duyuru, tanıtım, yeni açılacak eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili bilgiler, sergi ve açılış duyuruları , makale, e-posta, e-bülten, e-dergi göndermesini ve broşür dağıtımını kabul ederler.

 • TBS Akademi , verdiği ya da verdirttiği eğitim ,seminer ya da eğitim programlarının telif hakkını korur. Bu nedenle kişiler, eğitimlere katılmış olsalar dahi, eğitimde dağıtılan el notu, katılımcı rehberi, çeşitli kişilik envanterleri, testler gibi dökümanları katılımcıların şahsi gelişimi amacı ile paylaşılmaktadır. Bu amaç dışında katılımcılar, bu eğitim içeriklerini, eğitim vakalarını ya da eğitimde kullanılan ölçme araçlarını (Testler, envanterler vb.) eğitimden sonra çoğaltamaz, kendileri bu dökümanları kullanarak eğitimler veremez, bunları ticari amaç ile kullanamaz, internette yayınlayamaz, rakip eğitim firmaları ile aleni olarak paylaşmazlar. Aynı şekilde, Kurumsal Eğitimler sonrasında, eğitimi satın alan kurumlar, bu içerikleri, kendi çalışanlarının eğitimi için, kurum içinde kullanıp çoğaltamazlar. Bu durumların tespiti sonrasında ilgili  Fikri ve Sınai mülkiyet hakları kanunları gereği, yasal işlemler başlatılacağını kabul eder.

 • Kullanıcılar, kayıt oldukları bir eğitime , TBS Akademi yetkililerine haber vermek kaydı ile başka birini gönderebilirler.

 • Sertifikasyonlar sonucunda , sertifika almaya hak kazanma kriterleri ilgili sertifikasyonun tanıtım sayfasında yer almakta ve programlara göre farklılık arz etmektedir. Sınav sonucu, derslere devamlılık oranları gibi kriterler her eğitimde farklıdır.

 • TBS Akademi sertifikasyon programlarında işbirliği yaptığı devlet kuruluşları, meslek örgütleri, yerli ve yabancı üniversiteler ve üçüncü tüzel kuruluşların vereceği eğitimlerin ve görevlendireceği eğitmenlerin kalitesini yakından denetler , fakat bu mesleki eğitim standartlarının içeriği konusunda söz sahibi değildir. Bu tür içerikler meslek standartları olduğu ve sertifikasyonlar için asgari gereklilikler barındırdığı için içeriklerin ana sorumlusu ilgili üniversite ve kuruluşlardır.

 • Eğitimler sırasında, sınıftaki öğrenme ortamını bozacak ve diğer katılımcıları rahatsız edecek siyasi, dini, takım taraftarlığı gibi konulara girilmeyecektir. Sınıflardaki asıl amaç , ilgili eğitim konusundaki gelişimdir, eğitime katılan katılımcılar eğitmenle ya da diğer katılımcılar ile bu konularda tartışmaya giremez. Böyle durumlarda TBS Akademi eğitmenleri katılımcıyı bu konuda uyarma hakkına sahiptir.

 • TBS Akademi vereceği ya da verdirteceği her eğitimde, katılımcılara ücretsiz olarak eğitim dökümanı, not defteri, kalem,silgi vermeye o eğitimin içeriğine ve akışına göre kendisi karar verir.

 • Eğitimlerde farklı sorular, katılımcının baştan görmemesi gereken sürpriz uygulamalar, rol oyunları , vaka çalışmaları gibi şeyler sadece eğtimenin slaytlarında yer alabilir. Katılımcılara dağıtılacak olan el notları ile eğitmenin kullanacağı slaytlar arasında farklılıklar olabilir.

 • Katılımcılar, eğitmenin eğitim sırasında kullandığı video, görsel malzeme, eğitimi verimli hale getirmek için kullanılan oyunlar gibi araçları eğitmenden talep edemezler. TBS Akademi, katılımcılarına, sadece öğrenmelerini destekleyecek dökümanlar varsa onları verir.

 • Eğitim günlerindeki çay-kahve-kurabiye gibi yiyecek ve içecek ikramları eğitime göre değişiklik gösterebilir ya da hiç olmayabilir. Bu tür ikramların olması durumunda ikramların ne olacağına TBS Akademi karar verir.

 • TBS Akademi eğitim tanıtım sayfasında belirtmek şartı ile, sadece bazı eğitimlerde öğle yemeğini ücretsiz verir. Bunun dışındaki eğitimlerde, eğitim mekanına yakın, temiz , uygun fiyatlı, sağlıklı yemek alternatifleri konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

 • TBS Akademi eğitim mekanını eğitim tanıtım sayfasında duyurur. Üniversiteler , mesleki kuruluşlar, devlet ve yarı resmi kuruluşlar ile ortaklaşa düzenlenen sertifikasyon programları ve eğitimlerde, mekanı bu kuruluşların sağlaması durumunda , katılımcılar ve kullanıcılar, mekanlardan kaynaklanan eksikliklerin olabileceğini baştan bilir ve kabul ederler.

 • Eğitimlerin gerçekleştirileceği otel, üniversite kampüsü gibi yerlerde, yemekleri TBS Akademi’nin kontrolünde pişirilmeyen durumlarda oluşabilecek gıda zehirlenmesi , allerji gibi sağlık sorunlarda TBS Akademi sorumlu değildir. Bu tür durumlarda yasal sorumluluk ilgili işletmeye aittir.

 • TBS Akademieğitim ortamlarında iş sağlığı kurallarına azami özen gösterir. Eğitim sırasında doğacak ve sağlık ve güvenlik kurallarına aykırı durumları tespit etmesi durumunda, TBS Akademi eğitmeni, eğitimi yarıda kesebilir, iptal edebilir ve erteleyebilir.

 • Kullanıcılar ve katılımcılar, özel bir sağlık problemleri, sağlıkla ilgili hasasiyetleri ve eğitim ortamında dikkat edilmesi bir konu varsa bunu TBS Akademiyetkililerine eğitimden önce bildirecektir.

 • Kullanıcılar ve katılımcılar , eğitim tanıtım sayfasında öğle yemeğinin fiyata dahil olduğu yazıyorsa, allerjileri ya da vegan tercihleri konusunda TBS Akademi yetkilierine bilgi vermelidirler. TBS Akademi yemeklerde bu hassasiyeti dikkate alacaktır.

 • Kullanıcı ve katılımcılar, psikolojik olarak hassas oldukları konular varsa ve eğitimde kendisine bu konuda soru sorulması ya da bu konuları içeren eğitim uygulamaları yapılmaması gerektiğini, eğitimden önce TBS Akademi yetkilisine bildirir. Eğitmenler bu hassasiyet içeren konulara değinmemeye çalışacaklardır.

 • Eğitimlerde verilen bilgilerin ve kazandırılan becerilerin katılımcı tarafından eğitim sonrasında uygulanmasından doğacak riskler ve hasarlarda sorumluluk katılımcılara aittir. TBS Akademi bilgi ve beceri kazandırma hizmeti verir. Fakat kişinin bu beceriyi sergilemesi ve ustalaşması zaman alacağı için , becerinin ve bilginin uygulanmasındaki sorumluluğu üstlenmemektedir

6. Sitedeki Bilgilerin Kullanımı
TBS Akademi ve siteye veri temin eden uzmanlardan ya da iştiraklerinden herhangi biri, sitede sunulan bilgi ve hizmetlerin doğruluğu, yeterliliği, niteliği veya herhangi özel bir amaca ya da kullanıma uygunluğu konusunda doğrudan ya da dolaylı olarak garanti vermemektedir.

Sitede paylaşılan bilgiler, makaleler ve blog yazıları yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. TBS Akademi sitesinde verilen bilgilerin kullanımından doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir. İnternet üzerinden edinilen her türlü bilginin doğruluğunu tespit sorumluluğu kullanıcıya aittir. Ayrıca site içerik ve kullanımı, site kullanıcısının ikamet ettiği ülkenin yasa ve kuralları tarafından yasaklanmış ise, kullanıcı bu kurallara uymaktan kendisi yükümlüdür.

 

7. Bağlantılı linkler ve Websiteleri
Bu web sitesinde kullanılan bütün linkler, kullanıcının çeşitli bilgi ulaşımına kolaylık ve rahatlık sağlamak için hazırlanmıştır. TBS Akademi sitesi üzerinde bulanan linklerden hiç biri, sitenin onay, önerisi ve tavsiyesi değildir. Ayrıca link sahibi web sitesinin içeriğinde bulunan linkler ve içeriklerin doğruluğu beyanında da bulunulmamaktadır. Üçüncü şahıs web sitelerini kullanmak sadece kullanıcının aldığın bir risktir ve bundan dolayı oluşan koşullar ve durumlarda tek muhatap kullanıcıdır.

8. Site kullanıcısı ve üçüncü şahıslar tarafından gönderilen bilgiler

 1. Ne TBS Akademi sitesi ne de bağlantıları bu siteye gönderilen bir iletiyi yanıtlamak zorundadır. Eğer kullanıcılar, siteye herhangi bir bilgi ya da materyal gönderirse, bu bilgi ve materyalden ve bunları göndermenin doğuracağı sonuçlardan kullanıcının kendisi sorumludur. Eğer kullancılar , siteye bir materyal gönderirse, bu materyalin kesinlikle yürürlükteki bütün yasalarla uyumlu olduğunu kabul etmiş olur. TBS Akademi web sitesine gönderilecek bilgiler, veri ya da materyaller üzerinde TBS Akademi ‘nin hiçbir kontrol ve sorumluluğu yoktur.

 2. TBS Akademil’nin, kullanıcıların gönderdiği materyali yayınlamak, göstermek gibi bir sorumluluğu yoktur. Eğer kullanıcılardan biri tarafından bu koşullara ve şartlara uymadığı iddia edilen bir materyal olursa, bu iddiayıTBS Akademi araştırır. Böyle bir durumu tespit ederse, TBS Akademi bu materyali kaldırmak veya kaldırılmasını istemek hakkına sahiptir. Bir materyal eğer küfür içeriyorsa, yasadışıysa ya da herhangi bir şekilde bu şartlara ve koşullara uygun değilse, bu materyali kaldırma hakkı TBS Akademi’ye aittir. Eğer site kullanıcısı tarafından gönderilen bir veri veya içerik site standartlarına uymuyorsa , TBS Akademi onu silme veya değiştirme hakkını saklı tutar..

 3. TBS Akademi web sitesine başkaları tarafından gönderilmiş herhangi bir materyalin dürüstlüğünü, doğruluğunu ve kesinliğini garanti etmez. Aynı zamanda başkaları tarafından web sitesinde ifade edilen görüşleri de onayladığı anlamına da gelmez. Başkaları tarafından web sitesine gönderilmiş bir içeriğe güvenmek ve bu içeriği kullanmak tamamen kullanıcının alacağı bir risktir.

9. Telif Hakkı ve Marka Tescili

 1. İşbu sözleşmeyi kabul ederek TBS Akademi web sitesinde kullanıcılar tarafından paylaşılan, TBS Akademiye kullanıcı tarafından yüklenen,  evrensel, dünya genelinde yayılmış, özel olmayan, telifsiz tüm içerik, belge, resim, fotoğraf, eğitimler sırasında çekilen özçekim (selfie vs.) ve normal fotoğraflar, materyal, paylaşım ve bilgiler, kullanıcı tarafından TBS Akademi'!ye hibe edimiştir . TBS Akademi ‘ye ya da eğitmenlere özel mesaj yoluyla gönderilen, görüşmeler ya da eğitimlere kayıt esnasında paylaşılan, bilgi, resim, içerik, materyal ve paylaşımlar buna dahil değildir.

 2. TBS Akademi web sitesi üzerindeki kullanılabilir bütün içerik ve materyaller, yazılar, başlıklar, metinler, sorular, konuşmalar, grafikler, alan isimleri, kod, resimler, ve logolar da dahil tüm ulaşılabilir içerik ve materyaller TBS Akademi'nin fikri mülküdür ve yürürlükteki telif hakları ve tescil yasalarıyla koruma altındadır.  TBS Akademi web sitesi telif hakları korumalı bir sitedir. Bütün hakları saklıdır. (Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz.  Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü şekilde yayınlamak ve/veya TBS Akademi yetkillerinin haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır.)

 3. Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, TBS Akademi Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

10. Yaş Onayı, Şifre, Email ve Dürüstlük sözleşmesi

 1. Siteyi kullanarak 18 yaşından büyük olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Bir kullanıcı olarak kaydolduğunuzda ve bu anlaşmanın kurallarını ve koşullarını kabul ettiğinizde, aynı zamanda , TBS Akademi gizlilik sözleşmesini de kabul etmiş olursunuz.

 2. Siteyi kullanımınız sırasında, sizin tarafınızdan sağlanan bilginin doğru, kesin ve tam olduğunu da beyan etmiş olursunuz ve siteyi kullandığınız esnada bu gibi bilgileri gözden geçirip güncelleyerek doğru, kesin ve tam kalmalarını sağlamalısınız.

 3. Siteyi ya da ilişkili platformları kullanırken sizden bir kullanıcı adı ve şifre istenebilir. Şifrenizin, kullanıcı adınızın ve hesabınızla ilgili diğer güvenlik bilgilerinizin gizli kalmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızın, kullanıcı adınızın ve şifrenizin altında gerçekleşen bütün eylemler için tamamen sorumluluk sahibi olmalısınız. Başka birine ait hesabı, şifreyi ve kullanıcı adını kullanmamalısınız. Kullanıcı adınızın, şifrenizin ya da E-Mail adresinizin yetkisiz kullanımı halinde derhal , TBS Akademi  yetkililerine haber verin. Başka bir kimsenin sizin bilginiz olmadan veya bilginiz dahilinde hesabınızı ya da şifrenizi kullanmasından dolayı maruz kalabileceğiniz kayıplarda ,TBS Akademi sorumluluk kabul etmez.

 4. Kullanıcılar, siteye üye olarak , TBS Akademi ve markalarından elektronik olarak iletiler almayı kabul etmektedir.

 5. TBS Akademitek taraflı olarak ve önceden haber vermeksizin bu sözleşmenin tümünde ya da bir kısmında istediği zaman değişiklik yapabilir. O yüzden Kullanıcı, sözleşme kurallarını sık sık kontrol etmesi hususunda teşvik edilir. Değişiklikten sonra servisi veya siteyi kullandığında üye değişikliklere uymayı kabul etmiş olur.

 6. TBS Akademi tamamen kendi insiyatifine dayanarak, herhangi bir haber vermeden giriş izninizi sitenin bir kısmında ya da tamamında iptal edebilir. .